Sårbehandling

Hydrofobe bandager.mp4

76 visninger
5. september 2019 sår