Sårbehandling

steril behandling.mp4

200 visninger
5. september 2019 sår