www.regionsjaelland.dk

Værktøjsdag for Sammenhængende patientforløb

69 visninger
Det er komplekst at skabe sammenhæng i forløbene for sårbare borgere. Men i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune har de taget udfordringen op i samarbejde med Region Sjælland og almen praksis. Medarbejdere fra komnunerne, sygehuset og psykiatrien var samlet den 28. januar 2020 for at tale sig ned i materien om de fælles værktøjer de kan bruge for at sikre, at ingen sårbare borgere falder mellem to stole.