www.regionsjaelland.dk

Indenfor bliver større – en film om peerstøtte

1.252 visninger

Dokumentarfilmen belyser, hvorfor peerstøtte er en vigtig indsats i hjælpesystemer på tværs af sektorer.  Filmen følger en kommunalt og en regionalt ansat peermedarbejder og giver konkrete eksempler på, hvordan peerstøtte kan folde sig ud i praksis.