www.regionsjaelland.dk

Sammen om min vej

146 visninger
HAR DU HØRT OM SAMMEN OM MIN VEJ?

Sammen om min vej er Broen til Bedre Sundheds indsats for sårbare borgere. Det er borgere, der ofte er indlagt, har flere kroniske diagnoser, sociale problemer, misbrug eller en kombination af det hele.

Over en periode på tre år har et tværsektorielt team sat fokus på at skabe større sammenhæng, på tværs af både sektorgrænser og fagområder - med udgangspunkt i borgernes behov, ikke i de organisatoriske systemer. Undervejs er der blandt andet udviklet en ny funktion som forløbspartner og en model for, hvordan vi kan opsamle viden og udvikle vores tilbud. Også i et mere generelt perspektiv.

Den vigtigste læring skal nu bredes ud til andre områder og kommer desuden til at indgå i Broens nye indsats: Sammenhængende Patientforløb.