Bosnian

Trening u slučaju otkazivanja bubrega

25 visninger
22. januar 2020
Stig Mølsted, viši istraživač, fizioterapeut sa istraživačkim doktoratom